Raision vapaaseurakunnan tilit ja viitteet


Seurakunnan tili:
IBAN   FI06 5710 5210 0011 02
BIC   OKOYFIHH

Nuorten tili:
IBAN   FI18 5710 5240 0561 42
BIC   OKOYFIHH

Viitteet, jotka käyvät molemmilla tileille:
Lahjoitus3599
Kymmenys3502
Nuortentyö3515
Lapsityö3612
Lähetystyö3777
Kirjamyynti3531
Muu3447


Käytä viitettä, sillä viitteellä tulevista maksuista pankki veloittaa 13 ct/kpl, kun taas viestillä tulleet maksavat 50 ct/kpl